Bratislava

Dodávatelia - Všetko, čo je potrebné vedieť pre zapojenie sa do verejného obstarávania + JED

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom seminára je efektívne priblížiť zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré do praxe uchádzačov prináša novela zákona o verejnom obstarávaní a nový zákon účinný od 18.4.2016 tak, aby si ich účastníci školenia rýchlo osvojili. Na kurze sa budeme zaoberať JED-om Jednotným európskym dokumentom z pohľadu podnikateľa – ako JED vyplniť a kedy sa vyžaduje.

Cieľová skupina

Určený pre všetkých, ktorí sa uchádzajú o zákazky vo verejnom obstarávaní, pripravujú ponuky a zabezpečujú administratívu uchádzača vo verejnom obstarávaní.

Obsahová náplň

  • Prehľad najdôležitejších zmien aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní a zmeny v dôsledku nového zákona účinného od 18.4.2016 – všetko podstatné, čo musí uchádzač vedieť.
  • Prehľad zákonnej úpravy – nové finančné limity, nové postupy zadávania zákaziek, zjednodušenie preukazovania podmienok účasti – jednotný európsky dokument, Register konečných užívateľov výhod, sankcie, elektronická komunikácia.
  • Nedostatky v ponukách uchádzačov.
  • Zmeny v revíznych postupov a opravných prostriedkoch.
  • Diskusia a otázky.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk

Adresa
M. Rázusa 23A/8336, 010 01 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 914 124 580
mobil: +421 914 124 580
email: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape