Základy hospodárskej korešpondencie

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent by mal byť po skončení kurzu schopný písať obchodnú korešpondenciu v styku s úradmi a inými právnickými či fyzickými osobami. Praktické znalosti z kurzu sú výborným základom pre zdokonaľovanie sa v danej problematike, pomáhajú Vám tak v práci, ako aj s súkromnom živote.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný na oboznámenie sa s hospodárskou korešpondenciou. Kurz je určený všetkým tým, ktorí sa chcú a potrebujú zorientovať v základoch hospodárskej korešpondencie.

Obsahová náplň

Normalizovaná úprava písomností

 • formálna (STN 01 6910) a obsahová stránka (štylizácia) obchodnej korešpondencie
 • psychológia obchodného listu
 • písanie adries
 • odvolávacie údaje
 • vec (heslovité vyjadrenie obsahu listu)
 • oslovenie a vlastný text listu
 • záverečný pozdrav
 • odtlačok pečiatky, podpis a údaje s ním súvisiace
 • prílohy a rozdeľovník

Písomnosti v obchodnom styku (obchodná korešpondencia)

 • písomnosti pri prieskume trhu
 • dopyt a odpoveď na dopyt
 • ponuka (vyžiadaná, nevyžiadaná)
 • odmietnutie nevyžiadanej ponuky
 • objednávka
 • kúpne zmluvy
 • písomnosti pri plnení kúpnych zmlúv (odvolávky, prepravné dispozície, avízo o zásielke)
 • dodací list
 • faktúra a jej úhrada
 • písomnosti pri nedodržaní kúpnych zmlúv
 • urgencia a odpoveď na urgenciu
 • reklamácia a jej vybavenie
 • upomienky a úhrady faktúry
 • prvá upomienka, odpoveď na upomienku, posledná – predžalobná upomienka

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel:
02 208 50 100 alebo 02 208 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť


Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/208 501 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť

web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)