calendar capacity company course info location price sale search

Microsoft Excel - Automatizácia práce ( makrá )

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Microsoft Excel je aplikácia z balíka Microsoft Office. Je to tabuľkový kalkulátor, ktorý umožňuje tvorbu tabuliek, výpočty v tabuľkách s využitím vzorcov, tvorbu grafov a ďalšie užitočné funkcie, pomocou ktorých môžete zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť vašu každodennú prácu. Schopnosť ovládať túto aplikáciu a vedieť využiť jej možnosti pri svojej práci je už dnes štandardom, ktorý by mal ovládať každý kto potrebuje pri svojej práci pracovať s počítačom. V rámci kurzu sa oboznámite so základmi práce v tejto aplikácií, s možnosťami tvorby jednoduchých matematických operácií, s často používanými štatistickými funkciami, s nastaveniami a možnosťami tlače. Ďalšia časť sa venuje práci s matematickými a logickými funkciami, tvorbou a úpravou tabuliek (tzv. formátovaním), vytvorením a úpravou grafov, prenosom vytvorených údajov z aplikácie Excel do aplikácie Microsoft Word. Microsoft Excel ponúka aj prácu s databázovými, vyhľadávacími a textovými funkciami programu, možnosťami filtrácie údajov a ochranou údajov pred náhodným či úmyselným prepísaním.

Cieľová skupina

Absolvent bude zvládať automatizáciu často opakujúcich sa krokov a tým ušetriť množstvo pracovného času. Zrýchlenie a spresnenie niekedy náročných úloh je možné zvládnuť za pár sekúnd.

Obsahová náplň

Úvod do práce s makrami

 • možnosti použitia makier pre automatizáciu operácií
 • pravidlá korektného záznamu makier
 • možnosti ukladania makier
 • algoritmizácia krokov
 • tvorba jednoduchých makier
 • absolútny a relatívny záznam makier

Možnosti spúšťania makier

 • priradenie klávesových skratiek makrám
 • priradenie makier objektom
 • priradenie makier ikonám a položkám pásu kariet

Úpravy makier

 • popis prostredia editora jazyka VBA
 • tvorba kódu makier – výhody/nevýhody
 • možnosti vyčistenia kódu makra
 • tvorba komentárov v makrách
 • najčastejšie chyby záznamu makier a spôsoby ich riešenia

Tvorba vlastných funkcií

 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • možnosti tvorby vlastných funkcií pomocou makier
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku programu MS Excel

Definície a objasnenie pojmov

 • dátový typ
 • premenná
 • procedúra
 • funkcia – porovnanie s procedúrou

Ladenie makier

 • krokovanie kódu VBA
 • nastavenie zarážok a ich použitie
 • sledovanie obsahu hodnoty premenných
 • zachytenie chýb v makrách

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Puskás, Ing. Miloš Stašík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel: +421 2 208 50 100(101)
mobil: +412 918746623
e-mail: kvt@kvt.sk

Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/208 501 00, +421 2/208 501 01
mobil: +421 905 591 722
email: kvt@kvt.sk
web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Prihlásiť sa na kurz

Chcem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz.

Ďakujeme

Vaša prihláška bola zaslaná organizátorovi

Späť

Chyba

Účastník s takýmto menom a e-mailom už bol prihlásený na tento termín kurzu.

Späť

Stalo sa niečo škaredé :-(

Správcovia webu boli o tejto chybe informovaní.

Späť