Microsoft Excel - Automatizácia práce (makrá)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Microsoft Excel je aplikácia z balíka Microsoft Office. Je to tabuľkový kalkulátor, ktorý umožňuje tvorbu tabuliek, výpočty v tabuľkách s využitím vzorcov, tvorbu grafov a ďalšie užitočné funkcie, pomocou ktorých môžete zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť vašu každodennú prácu. Schopnosť ovládať túto aplikáciu a vedieť využiť jej možnosti pri svojej práci je už dnes štandardom, ktorý by mal ovládať každý kto potrebuje pri svojej práci pracovať s počítačom. V rámci kurzu sa oboznámite so základmi práce v tejto aplikácií, s možnosťami tvorby jednoduchých matematických operácií, s často používanými štatistickými funkciami, s nastaveniami a možnosťami tlače. Ďalšia časť sa venuje práci s matematickými a logickými funkciami, tvorbou a úpravou tabuliek (tzv. formátovaním), vytvorením a úpravou grafov, prenosom vytvorených údajov z aplikácie Excel do aplikácie Microsoft Word. Microsoft Excel ponúka aj prácu s databázovými, vyhľadávacími a textovými funkciami programu, možnosťami filtrácie údajov a ochranou údajov pred náhodným či úmyselným prepísaním.

Cieľová skupina

Absolvent bude zvládať automatizáciu často opakujúcich sa krokov a tým ušetriť množstvo pracovného času. Zrýchlenie a spresnenie niekedy náročných úloh je možné zvládnuť za pár sekúnd.

Obsahová náplň

Úvod do práce s makrami

 • možnosti použitia makier pre automatizáciu operácií
 • pravidlá korektného záznamu makier
 • možnosti ukladania makier
 • algoritmizácia krokov
 • tvorba jednoduchých makier
 • absolútny a relatívny záznam makier

Možnosti spúšťania makier

 • priradenie klávesových skratiek makrám
 • priradenie makier objektom
 • priradenie makier ikonám a položkám pásu kariet

Úpravy makier

 • popis prostredia editora jazyka VBA
 • tvorba kódu makier – výhody/nevýhody
 • možnosti vyčistenia kódu makra
 • tvorba komentárov v makrách
 • najčastejšie chyby záznamu makier a spôsoby ich riešenia

Tvorba vlastných funkcií

 • základné príkazy jazyka VBA a ich využitie vo funkciách
 • možnosti tvorby vlastných funkcií pomocou makier
 • tvorba funkcií s parametrami
 • použitie vlastných funkcií v hárku programu MS Excel

Definície a objasnenie pojmov

 • dátový typ
 • premenná
 • procedúra
 • funkcia – porovnanie s procedúrou

Ladenie makier

 • krokovanie kódu VBA
 • nastavenie zarážok a ich použitie
 • sledovanie obsahu hodnoty premenných
 • zachytenie chýb v makrách

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

25.09.2017 - 26.09.2017
30.10.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel:
+421 2 208 50 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť


Adresa
Zátišie 10, 831 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/208 501 *** zobraziť

mobil:
+421 905 591 *** zobraziť

email:
kvt@... zobraziť

web: www.kvt.sk

Adresa
KVT vzdelávanie s.r.o.
Zátišie 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)