Kurz: Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov

Popis kurzu

Cieľom tréningu je osvojenie postupov a zásad efektívnej komunikácie pri dosahovaní konsenzu, naučiť sa princípy aktívneho počúvania a uvedomenie si dôležitosti úlohy neverbálnej komunikácie. Účastníci tréningu si tiež identifikujú a zhodnotia vlastné spôsoby a metódy riešenia konfliktov a nacvičia si metódy ako rozoznať prvé príznaky konfliktov a ako zbytočným konfliktom predchádzať.Obsah kurzu

  1. Efektívna komunikácia
  2. Komunikácia pri konfliktnej situácii
  3. Základné metódy na zvládnutie konfliktov
  4. Čoho sa vyvarovať pri konflikte
  5. Najčastejšie typy osobností a ako s nimi v konflikte jednať
  6. Metódy na prevenciu stresu z konfliktnej situácieCieľová skupina

Tréning je určený vedúcim a riadiacim pracovníkom, manažérom, personalistom.Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com


Organizátor