Kurz: IRCA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS) - VEDOUCÍ AUDITOR ISO 9001:2015 SE ZKOUŠKOU

Popis kurzu

Kurz je zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí QMS a procesu auditu, potřebného pro vykonávání interních a externích auditů QMS a je nutným předpokladem pro akreditované členství v IRCA. V poslední den konání kurzu je písemná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování získáte mezinárodní IRCA certifikát. Zkouška není povinná a Ti, kteří se zkoušky nezúčastní, obdrží od Bureau Veritas Certifikát o účasti.Obsah kurzu

Úvod do managementu kvality. Kompletní přehled normy ISO 9001:2015 Akreditace. Řízení auditu. Záznamy o neshodách a nápravné činnosti. Přístup k auditu, auditování. Podávání zpráv. Certifikace auditorů. Pravidla zkoušky, vzorový test. Seznam užitečných webových stránek, odkazy na doplňující literaturu. Certifikační leták IRCA pro auditoryCieľová skupina

Požadavky na účastníky: ukončené středoškolské vzdělání, znalost požadavků ISO 9001:2008 (zkušenosti s jejich aplikací při řízení QMS nebo při provádění interních auditů jsou výhodou), znalost zásad managementu kvality, běžně používaných termínů v QMS, procesního přístupu v řízení a zabezpečování kvalityKontaktná osoba

Lenka Bočková
+420 210 088 268
lenka.bockova@cz.bureauveritas.com


Organizátor