Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

oboznámenie frekventantov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001 priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19 011 vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách príprava interných audítorov na výkon interných auditov v organizáciách

Cieľová skupina

kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Obsahová náplň

  • Systémy manažérstva kvality ( SMK ) – História vývoja systémov kvality; Politika EÚ v oblasti zavádzania SMK a certifikácie; Normy EN ISO radu 9000, štruktúra a oblasť platnosti jednotlivých noriem; Priebeh certifikácie SMK
  • Výklad požiadaviek normy EN ISO 9001:2015 – Úvod a predmet normy; Procesný prístup; Pojmy a definície; Realizácia produktu; Požiadavky na audítorov; Plánovanie auditov; Príprava kontrolného dotazníka; Vykonávanie auditu; Úvodný rozhovor; Technika kladenia otázok; Správna komunikácia pri vykonávaní auditu; Spôsob vykonávania záznamov; Záverečný rozhovor; Správa o vykonaní auditu
  • Všeobecné požiadavky na SMK; Zodpovednosť vedenia organizácie; Manažérstvo zdrojov
  • Meranie, analýza a zlepšovanie
  • Ciele a úlohy auditov – Dokumentácia SMK pre interné audity; Príručka kvality; Technicko-organizačné postupy; Ostatná dokumentácia; Výklad normy ISO 19011:2011
  • Praktická príprava – Spracovanie plánu interného auditu; Zostavenie kontrolného dotazníka; Posúdenie vybraných častí technicko-organizačných postupov a príručky kvality, riešenie prípadových štúdií; Vypracovanie správy o vykonaní auditu – workshop
  • Záverečné skúšky (test)
  • Prezentácia správ o vykonaní auditu – workshop
  • Záver, Diskusia; Vyhodnotenie školenia

Lektor:
Ing. Pavel Chovanec

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora

Termíny kurzov

26.04.2017 - 27.04.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť


Adresa
TÜV SÜD Slovakia, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/482 912 *** zobraziť

mobil:
+421 903 580 *** zobraziť

email:
gabriela.barzikova@... zobraziť

web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape