Kurz: Preškolenie interných audítorov systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015

Popis kurzu

  • udržanie si kvalifikácie interného audítora;
  • oboznámenie so zmenami v normách a predpisoch;
  • kurz je určený pre interných audítorov EN ISO 14001:2015, ktorí sa chcú zdokonaliť a predĺžiť si platnosť osvedčenia interného audítora;Obsah kurzu

  • Oboznámenie s aktuálnym stavom noriem a predpisov pre výkon interných auditov
  • Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 pre systémy environmentálneho manažérstva
  • Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 pre systémy environmentálneho manažérstva
  • Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SEM podľa skúseností z certifikačných auditov
  • Záverečný test
  • Záver – Diskusia, Vyhodnotenie kurzuCieľová skupina

Kurz je určený pre interných audítorov systému environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015Certifikát

Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré účastníka oprávňuje vykonávať interné audity.Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Barzíková
+421 2/482 912 71
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk


Organizátor