RISK MANAŽMENT V PERSONALISTIKE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Riešenie problematík prevencie rizík v oblasti personalistiky. Eliminovanie týchto rizík, ktoré sú reálne prítomné pri riadení firmy, pretože spotrebúvajú náklady – napr. nevýkonnosť.

Cieľová skupina

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Obsahová náplň

Pojem risk manažment v personalistike; význam risk manažmentu v riadení ľudských zdrojov. Riziká súvisiace s kariérovým rozvojom. Riziká súvisiace s projektovým riadením vo firme. Eliminácia dodávateľských rizík personalistických služieb.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape