PLÁNOVANIE A RIADENIE ROZVOJA ĽUDÍ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť informácie o najdôležitejších nástrojoch rozvoja ľudí vo firme. Hľadať riešenia ako v konkurenčnom prostredí je potrebné udržať si kvalitných a schopných zamestnancov, pretože budujú budúcnosť firmy.

Cieľová skupina

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Obsahová náplň

  • Vzdelávanie zamestnancov – ako vzdelávať tak, aby náklady na vzdelávanie boli investíciou do rozvoja firmy
  • Základné chyby pri organizácii vzdelávania
  • Kariérne plánovanie
  • Hodnotenie zamestnancov – nástroj na motiváciu a rozvoj
  • Talent manažment.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape