PLÁNOVANIE, NÁBOR A VÝBER ZAMESTNANCOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Seminár sa venuje problematike efektívneho personálneho zabezpečovania firiem. Táto oblasť personálneho riadenia priamo súvisí s výkonnosťou firmy. Na seminári sa zaoberáme reakciami na zmenenú situáciu na pracovnom trhu, kde je čoraz ťažšie predikovať, ako bude zamestnanec v práci fungovať.

Cieľová skupina

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Obsahová náplň

  • Plánovanie pracovníkov, vytváranie pracovných miest
  • Získavanie pracovníkov – nábor a formy; informácie o práci a pracovnom mieste a ich význam pre adaptáciu zamestnanca
  • Výber zamestnancov – spôsoby výberu, ich účinnosť a situačné využitie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape