PERSONALISTIKA V SYSTÉME RIADENIA FIRMY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnutie základných informácií o mieste personálneho riadenia v rámci strategického riadenia firmy v kontexte budúcich požiadaviek na udržanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti v čase rastúceho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.

Cieľová skupina

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Obsahová náplň

  • Poslanie personalistiky v systéme riadenia firmy – získať, udržať a motivovať k vysokému výkonu
  • Profesionálna rola personálneho manažéra
  • Personalistika ako podpora pre riadenie výkonnosti firmy (úvod do problematiky) – systém riadenia výkonnosti je záležitosťou celého manažmentu spoločnosti, kde má centrálnu metodickú úlohu personálny útvar
  • Personalistika ako prevencia zlyhania ľudského faktora
  • Inovácie z pohľadu ľudského činiteľa – personalistika ako základný nástroj riadenia na zvyšovanie inovatívnosti

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2/501 177 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape