Normy pre bezpečnosť a kvalitu potravín HACCP, IFS Food verzia 6

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť bližšie informácie o postupoch a opatreniach na kontrolu bezpečnosti potravín. V rámci školenia sa preberajú požiadavky legislatívy, štandardov pre bezpečnosť a kvalitu potravín. Školenie pojednáva o riadení bezpečnosti a kvality potravín v potravinárskej prevádzke. Obsahuje popísané požiadavky štandardov: HACCP, IFS Food, verzia 6.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre manažérov a vedúcich pracovníkov. Je zamerané na kontrolu a riadenie procesov v potravinárskych prevádzkach podľa noriem: HACCP a IFS.

Obsahová náplň

Požiadavky noriem HACCP a IFS Food verzia 6 s možnosťou ich aplikácie do praxe.

Lektor:
Marek Dandar

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

16.12.2016

uzávierka termínu 09.12.2016

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Pionierska 15, 83102 Bratislava