DETAIL KURZU

Objasnenie zmien v požiadavkách ISO 14001:2015 pre environmentálnych manažérov a interných audítorov

Od:

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Nitra

Popis kurzu

Školenie je zamerané na objasnenie všetkých zmien v požiadavkách normy ISO 14001:2015 oproti požiadavkám normy vydanej v roku 2004 a možných spôsobov aplikácie týchto zmien do už zavedeného a funkčného systému environmentálneho manažérstva.

Obsah kurzu

 • Dôvody a ciele revízie normy ISO 14001:2015.
 • Nová štruktúra normy podľa Annexu SL.
 • Prehľad zmien v požiadavkách EMS (systému environmentálneho manažérstva) – podrobný prehľad o rozsahu a podstate zmien každého článku normy.
 • Vysvetlenie nových požiadaviek normy ISO 14001:2015 (kontext, vodcovstvo, riadenie rizík a príležitosti, plánovanie opatrení, trvalé zlepšovanie).
 • Procesy v rámci EMS.
 • Aký bude potrebný rozsah zmien v už zavedenom EMS.
 • Vysvetlenie čo majú tieto zmeny v praxi priniesť organizáciám.
 • Aké sú spôsoby auditovania týchto nových resp. zmenených požiadaviek pri interných auditoch EMS.
 • Na ktoré nové a zmenené požiadavky je potrebné klásť najväčší dôraz pri aplikácii revízie normy EMS.
 • Aké sú termíny, v rámci ktorých musia spoločnosti prispôsobiť svoj EMS novým požiadavkám (prechodné obdobie).
 • Kedy musia certifikované spoločnosti absolvovať posúdenie certifikačným orgánom, aby nestratili platnosť vydaných certifikátov podľa ISO 14001 (požiadavky na certifikáciu podľa novej normy).

Cieľová skupina

Školenie je určené:

 • absolventom školení, ktorí v minulosti absolvovali vysvetlenie požiadaviek normy ISO 14001:2004;
 • absolventom školení – interný audítor systému environmentálneho manažérstva;
 • všetkým, ktorí chcú získať prehľad o zmenách, ktoré prinieslo nové vydanie normy z roku 2015;
 • interným audítorom, manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vo firmách zabezpečujú udržiavanie, zlepšovanie alebo audit systému environmentálneho manažérstva.
Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor