Detail kurzu

Objasnenie zmien v požiadavkách ISO 9001:2015 pre manažérov kvality a interných audítorov

Popis kurzu

Školenie je zamerané na objasnenie všetkých zmien v požiadavkách normy ISO 9001:2015 oproti požiadavkám normy vydanej v roku 2008 a možných spôsobov aplikácie týchto zmien do už zavedeného a funkčného systému manažérstva kvality.

Obsah kurzu
 • Dôvod revízie normy ISO 9001:2015
 • Aké zmeny nastali v požiadavkách QMS (systému manažérstva kvality) – detailná informácia o rozsahu a podstate zmien každého článku normy
  • Aký bude potrebný rozsah zmien v už zavedenom QMS
  • Čo majú tieto zmeny v praxi priniesť organizáciám
  • Aké sú spôsoby auditovania týchto nových požiadaviek pri interných auditoch QMS
 • Na ktoré nové požiadavky je potrebné klásť najväčší dôraz pri aplikácii revízie normy QMS
 • Aké sú termíny, v rámci ktorých musia spoločnosti prispôsobiť svoj QMS novým požiadavkám
 • Kedy musia certifikované spoločnosti absolvovať posúdenie certifikačným orgánom, aby nestratili platnosť vydaných certifikátov podľa ISO 9001
 • Rozdielová analýza pri prechode na revidovanú normu
Cieľová skupina

Školenie je určené:

 • tým absolventom našich školení, ktorí v minulosti absolvovali modul A objasňujúci požiadavky normy ISO 9001:2008
 • absolventom iných obdobných školení, ktorí chcú získať prehľad o zmenách, ktoré prinieslo nové vydanie normy z roku 2015
 • predstaviteľom manažmentu
 • interným audítorom pre systém manažérstva kvality
 • všetkým manažérom, vedúcim a zainteresovaným, ktorí vo firmách zabezpečujú udržiavanie systému manažérstva kvality.
Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Henrieta Mullerová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Organizátor