DANE A POPLATKY SR - JAR 2016 - CYKLUS SEMINÁROV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Najrozsiahlejší cyklus seminárov k daňovej problematike v SR – 20 dní/130 hod. Cyklus budú viesť renomovaní lektori z uvedených oblastí – daňoví poradcovia, lektori MF SR, FR SR, PF UK. Je možné absolvovať jednotlivé vybrané témy.

Cieľová skupina

Semináre sú určené pre širokú odbornú verejnosť a slúžia aj ako príprava na skúšky daňových poradcov.

Obsahová náplň

HARMONOGRAM PREDNÁŠOK: 07.04.2016 Daňové poradenstvo – právna úprava, daňový systém v SR Ing. Emil Pečík 08.04.2016 Daňový poriadok I JUDr. Ľubica Masárová 09.04.2016 Daňový poriadok II JUDr. Ľubica Masárová 15.04.2016 Spotrebné dane 16.04.2016 Poistenie a fondy – sociálna poisťovňa RNDr. Jana Motyčková 21.04.2016 Poistenie a fondy – zdravotná poisťovňa JUDr. Jana Palušová 22.04.2016 Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov JUDr. Ľubica Masárová 23.04.2016 Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov JUDr. Ľubica Masárová 29.04.2016 Daň z príjmov fyzických osôb a závislá činnosť Ing. Marcela Prajová 30.04.2016 Daň z príjmov fyzických osôb a závislá činnosť Ing. Marcela Prajová 05.05.2016 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia JUDr. Tomáš Vavrák 06.05.2016 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Mária Dimitrovová 07.05.2016 Daň z príjmov právnických osôb Ing. Mária Dimitrovová 12.05.2016 Daň z pridanej hodnoty Mgr. Bc. Mojmír Beňo a JUDR. Alena Zuzíková 13.05.2016 Daň z pridanej hodnoty Mgr. Bc. Mojmír Beňo a JUDR. Alena Zuzíková 14.05.2016 Záväzkovo – právne vzťahy JUDr. Ľubica Masárová 16.05.2016 Riešenie príkladov z účtovníctva Ing. Jana Acsová 17.05.2016 Riešenie príkladov z účtovníctva Ing. Jana Acsová 18.05.2016 Riešenie príkladov z DPH Mgr. Bc. Mojmír Beňo a JUDR. Alena Zuzíková 19.05.2016 Miestne dane Ing. Iveta Ištóková /Ing. Jana Fűlopová

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Stanislava Salicová, Mgr.
tel: +421 2/209 071 24
mobil: +421 905 858 476
e-mail: vzdelavanie@skdp.sk

Adresa
Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/209 071 24
email: vzdelavanie@skdp.sk
web: www.skdp.sk

Adresa
Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A, Bratislava Zobraziť na mape