Kurz: Budovanie tímu cez firemné dobrovoľníctvo

Popis kurzu

Zaujímavým a všestranne prínosným spôsobom budovania tímu je interaktívny program, ktorého súčasťou je projekt firemného dobrovoľníctva (FD).

FD je program, kedy tím kolegov spoločnými silami pomáha zaujímavému projektu, občianskemu združeniu, či obnove pamiatky. Výsledok snaženia tímu je často konkrétny a viditeľný – čo tím silno motivuje.

FD má tieto prínosy:

 • Pre tím: zlepší tímovú spoluprácu, dôveru a vzťahy
 • Pre zamestnancov: rozvíja ich postoje a hodnoty
 • Pre firmu: buduje image firmy navonok
 • Pre spoločnosť: pomoc má reálny spoločenský prínos

Projekt firemného dobrovoľníctva či teambuilding s prvkami FD vytvoríme na mieru pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a lokalitu dohodneme podľa požiadaviek zákazníka.Obsah kurzu

Projekt firemného dobrovoľníctva či teambuilding s prvkami FD podľa priorít zadávateľa zameriame na niektorú z oblastí:

Kultúrne dedičstvo

 • Záchrana architektonických pamiatok ako sú hrady, kostoly, rotundy a pod. (napr.: asistencia pri reštauračných prácach, pomoc pri stavebných úpravách, čistenie areálov a pod.)
 • Podieľanie sa na archeologických prácach

Ekológia

 • Fyzická práca v prírodnom prostredí a v národných parkoch, kontakt s faunou a flórou (napr.: kosenie lúk, klčovanie náletových drevín, opravy voliér pre zranené živočíchy na záchranných staniciach, úprava náučných chodníkov a pod.)
 • Spolupráca na projektoch zlepšujúcich povedomie o ochrane prírody (konštrukcie náučných tabúľ či inej infraštruktúry, organizačná pomoc a poskytnutie know-how ekologickým MVO a pod.)

Sociálne témy a pomoc ľuďom

 • Skvalitňovanie života cieľovej skupiny – napríklad v domovoch sociálnych služieb, detských domovoch či školách (napr.: natieranie a výzdoba stien jazdiarne na hipoterapiu, stavba detského ihriska, úpravy areálu či športovísk a pod.)

Miestna komunita

 • Úprava parkov či iných verejných priestorov
 • Podieľanie sa na špecifických regionálnych projektoch (podľa možností v regióne)Cieľová skupina

 • celé firmy
 • pracovné tímy a oddelenia
 • horizontálne manažérske úrovneKontaktná osoba

Katarína Rothová Mgr.
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor