CSR a Firemné dobrovoľníctvo: budovanie tímu s pridanou hodnotou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Firemné dobrovoľníctvo ako súčasť tzv. spoločenskej zodpovednosti firiem (Corporate Social Responsibility – CSR) má tieto prínosy:

 • Zlepšenie tímovej spolupráce, dôvery a vzťahov
 • Rozvoj postojov a hodnôt zamestnancov
 • Budovanie image firmy a zvyšovanie jej atraktivity navonok
 • Reálna pomoc a spoločenský prínos

Cieľová skupina

Celé firmy, pracovné tímy a oddelenia, horizontálne manažérske úrovne

Obsahová náplň

Spoločná pomoc zaujímavému projektu, občianskemu združeniu, či pamiatke zbližuje tím a zvyšuje lojalitu voči zamestnávateľovi. Výsledok spoločného snaženia je hmatateľný a viditeľný. Projekt firemného dobrovoľníctva je zameraný na niektorú z oblastí:

Kultúrne dedičstvo

 • Záchrana architektonických pamiatok ako sú hrady, kostoly, rotundy a pod.
 • Podieľanie sa na archeologických prácach

Ekológia

 • Fyzická práca v prírodnom prostredí a v národných parkoch
 • Spolupráca na projektoch zlepšujúcich povedomie o ochrane prírody

Sociálne témy a pomoc ľuďom

 • Skvalitňovanie života cieľovej skupiny (domovy sociálnych služieb, detské domovy, školy)
 • Jedinečná interakcia s cieľovou skupinou cez workshopy či dielne

Miestna komunita

 • Úprava parkov či iných verejných priestorov, podieľanie sa na špecifických regionálnych projektoch a pod.
 • Projekt „na mieru“ podľa regiónu, v ktorom pôsobí Vaša spoločnosť

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape