DETAIL KURZU

Popis kurzu

Rozsah – 300 hodín, z toho: Teoretické vedomosti – 27 hodín, Sprievodcovské techniky a zručnosti – 63 hodín, Špecializované teoretické vedomosti zamerané na vybrané územie – 90 hodín, Praktická príprava – 120 hodín

SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU vie/pozná:

Všeobecne:

 • Svetové dejiny a kultúru;
 • Právny a politický systém Európskej únie;
 • Náboženstvá a filozofické smery;
 • Osvietenstvo, liberalizmus, humanizmus
 • Dejiny umenia a architektúry;
 • Umenie (koncertné/di­vadelné a vizuálne) a literatúru;
 • Svetovú geografiu a geológiu;
 • Etiku profesie

Špecializovane, zamerane na vybrané územie:

 1. Dejiny
 2. Prírodu a životné prostredie
 3. Kultúru
 4. Hospodárstvo
 5. Súčasný život
 6. Pracovné podmienky

SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU je zručný v oblasti:

 1. Sprievodcovských prezentačných a komunikačných techník
 2. Práce so skupinou
 3. Sprevádzania osôb s osobitnými požiadavkami
Obsah kurzu

 1. Metodika sprievodcovskej činnosti
 2. Technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu
 3. Dejiny kultúry a umenia
 4. Geografia cestovného ruchu
 5. Spoločensko – politické dianie

Kurz realizujeme v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Pro Scholaris v Žiline.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom pôsobiť ako sprievodcovia cestovného ruchu doma aj v zahraničí.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Poznámka k cene

možnosť preplatenia Úradom práce prostredníctvom REPAS+, samoplatci možná zľava 20 % v závislosti od počtu ľudí v kurze

Kontaktná osoba

Ing. Rudolf Šerý
+421 902 930 233
repas@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor