Školenie bezpečnostných poradcov podľa ADR - základné

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Základné školenie na výkon bezpečnostných poradcov podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – Dohody ADR.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať funkciu bezpečnostného poradcu podľa ADR vo firmách, ktoré dopravujú, balia, plnia, nakladajú a vykladajú nebezpečné veci, ale aj pre pracovníkov štátnej správy.

Lektor:
podľa odbornosti

Typ a platnosť osvedčenia:
5 rokov

Termíny kurzov

27.03.2017 - 31.03.2017

skúška 19.4.2017

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nadežda Jarabá, Margita Žigová
tel: 02/55567469; 02/55567470
mobil: +421 905 186 958
e-mail: jaraba@adr.sk

Adresa
hotel Cosmopolitan, 903 01 Senec

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/555 674 69
email: adr@adr.sk
web: www.adr.sk

Adresa
ADR – školenia a konzultácie, s.r.o.
Miletičova 1, Bratislava Zobraziť na mape