Ako budovať sebadôveru

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Porozumieť tomu, čo je to sebadôvera a ako vplýva na našu úspešnosť a spokojnosť

Spoznať oblasti vlastnej nízkej sebadôvery

Naučiť sa ako budovať a posilňovať svoju sebadôveru

Cieľová skupina

Všetci tí, ktorí majú záujem o svoj rozvoj a osobnostný rast Všetci tí, ktorým ich nízka sebadôvera bráni v spokojnom živote

Obsahová náplň

Čo to je sebadôvera

Aké sú prejavy nízkej sebadôvery

S čím súvisí miera sebadôvery akú máme

Sebadôvera a postoje a presvedčenia, ktoré máme

Čo posilňuje a oslabuje sebadôveru

Ako pracovať s pochybnosťami

Techniky a prístupy posilňujúce sebadôveru

Ako sa naučiť mať sa rád

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Katarína Rothová Mgr.
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape