Kurz: TPM - Majster údržby

Popis kurzu

Poznanie princípov TPM Vám pomôže maximalizovať celkovú efektivitu výrobného zariadenia

Naším cieľom je aby ste vedeli zostaviť a implementovať kompletný harmonogram pre zavedenie projektu TPM do firmy, naučiť sa identifikovať straty na strojných zariadeniach a navrhnúť nápravné opatrenia pre elimináciu plytvaníObsah kurzu

Školenie sa skladá z 2 po sebe idúcich dní. 1.DEŇ:

 • Vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení.
 • Hlavné dôvody zavádzania TPM v podnikoch.
 • TPM piliere, Plán implementácie, TPM audity.
 • PQDC SM – základné kamene TPM- vysvetlenie hlavných významov jednotlivých písmen.
 • Straty na výrobných strojoch a zariadeniach OEE ( CEZ ) – rozdelenie strát- dostupnosť, výkonnosť a kvalita.
 • Praktické ukážky výpočtov ukazovateľa OEE, TEEP.
 • Úzke miesta, výber miest, nápravné opatrenia – simulačná hra na úzke miesta.
 • Oboznámenie účastníkov s možnosťami zberu dát a sledovanie dát zo zariadení (ručný, ručno-elektronický, elektronický zber).
 • Spôsoby spracovania dát + cyklus zlepšovania PDCA

2.DEŇ:

 • Vývoj a stratégie údržby.
 • Úvod do autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dôvody, prečo sa zavádza autonómna (výrobná) údržba.
 • Základy 7 krokov autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dokumenty a materiály pre autonómnu (výrobnú) údržbu.
 • Vytváranie harmonogramu zavádzania autonómnej (výrobnej) údržby do firmy.
 • Preventívna a plánovaná údržba.
 • Prediktívna údržba (základné info: vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribotechnika).
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby – ukážky štandardov z praxe.
 • Spôsoby vizualizácie.
 • Príklady zavádzania z iných firiem.Cieľová skupina

Cieľová skupina: Všetci pracovníci údržby (údržbári, plánovači údržby, majster údržby, stredný manažment údržby)Poznámka k cene

V prípade, že sa na kurz prihlási 2 a viac účastníkov z jednej spoločnosti , ponúkame zľavu 10 % na uvedenú cenuKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu