TPM - Majster údržby

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poznanie princípov TPM Vám pomôže maximalizovať celkovú efektivitu výrobného zariadenia

Naším cieľom je aby ste vedeli zostaviť a implementovať kompletný harmonogram pre zavedenie projektu TPM do firmy, naučiť sa identifikovať straty na strojných zariadeniach a navrhnúť nápravné opatrenia pre elimináciu plytvaní

Cieľová skupina

Cieľová skupina: Všetci pracovníci údržby (údržbári, plánovači údržby, majster údržby, stredný manažment údržby)

Obsahová náplň

Školenie sa skladá z 2 po sebe idúcich dní. 1.DEŇ:

 • Vývoj údržby, vznik TPM, Henrichov zákon, životnosť zariadení.
 • Hlavné dôvody zavádzania TPM v podnikoch.
 • TPM piliere, Plán implementácie, TPM audity.
 • PQDC SM – základné kamene TPM- vysvetlenie hlavných významov jednotlivých písmen.
 • Straty na výrobných strojoch a zariadeniach OEE ( CEZ ) – rozdelenie strát- dostupnosť, výkonnosť a kvalita.
 • Praktické ukážky výpočtov ukazovateľa OEE, TEEP.
 • Úzke miesta, výber miest, nápravné opatrenia – simulačná hra na úzke miesta.
 • Oboznámenie účastníkov s možnosťami zberu dát a sledovanie dát zo zariadení (ručný, ručno-elektronický, elektronický zber).
 • Spôsoby spracovania dát + cyklus zlepšovania PDCA

2.DEŇ:

 • Vývoj a stratégie údržby.
 • Úvod do autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dôvody, prečo sa zavádza autonómna (výrobná) údržba.
 • Základy 7 krokov autonómnej (výrobnej) údržby.
 • Dokumenty a materiály pre autonómnu (výrobnú) údržbu.
 • Vytváranie harmonogramu zavádzania autonómnej (výrobnej) údržby do firmy.
 • Preventívna a plánovaná údržba.
 • Prediktívna údržba (základné info: vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribotechnika).
 • Štandardy plánovanej a preventívnej údržby – ukážky štandardov z praxe.
 • Spôsoby vizualizácie.
 • Príklady zavádzania z iných firiem.

Lektor:
Ľubomír Šupák, RNDr., Peter Prekop, Ing., Miroslav Giraltoš Ing.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)