ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Získať zdravé sebavedomie v komunikácii.
  • Uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách.
  • Využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách.
  • Pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela.
  • Uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

Obsahová náplň

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTE ČLOVEKA Komunikácia a jej úrovne, psychologická charakteristika komunikácie. Neverbálna komunikácia, komunikačné kanály neverbálnej komunikácie. Verbálna komunikácia, umenie počúvať a spätná väzba.

UMENIE KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTNEJ PRAXI Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v praxi, technika kladenia otázok, transakčná analýza a komunikácia v skupine. Efektívna komunikácia, zásady efektívnej komunikácie.

KOMUNIKÁCIA A KONFLIKT Vymedzenie pojmu konflikt, fázy konfliktu v konverzácii, vlastná identita a metódy riešenia konfliktu, vplyv predsudkova efektívne zvládnutie konfliktov.

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA Princíp asertivity, základné asertívne techniky a asertívne práva.

Záver. Modelové situácie, otázky a odpovede.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 911 717 *** zobraziť

email:
barbora.klenovicova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)