DETAIL KURZU

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ

Od:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Bratislava

Popis kurzu

  • Získať zdravé sebavedomie v komunikácii.
  • Uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách.
  • Využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách.
  • Pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela.
  • Uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás.
Obsah kurzu

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTE ČLOVEKA Komunikácia a jej úrovne, psychologická charakteristika komunikácie. Neverbálna komunikácia, komunikačné kanály neverbálnej komunikácie. Verbálna komunikácia, umenie počúvať a spätná väzba.

UMENIE KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTNEJ PRAXI Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v praxi, technika kladenia otázok, transakčná analýza a komunikácia v skupine. Efektívna komunikácia, zásady efektívnej komunikácie.

KOMUNIKÁCIA A KONFLIKT Vymedzenie pojmu konflikt, fázy konfliktu v konverzácii, vlastná identita a metódy riešenia konfliktu, vplyv predsudkova efektívne zvládnutie konfliktov.

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA Princíp asertivity, základné asertívne techniky a asertívne práva.

Záver. Modelové situácie, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

Kontaktná osoba

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
+421 2/501 177 02
barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor