DETAIL KURZU

Aktualizácia - Elektrotechnik §21, §22, §23

Od:

Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín

Dolný Kubín

Popis kurzu

Pre záujemcov o získanie aktualizácie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Obsah kurzu

Odborné vzdelávacie podujatie je určené pre držiteľov osvedčenie v elektrotechnike, zmeny v legislatíve a v danom odbore.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o získanie aktualizácie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Podmienkou zaradenia do kurzu je platné osvedčenie.

Kontaktná osoba

Ing.Katarína Tomáňová
+421 905 452 234
kurzy.dk@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor