Kurz: Vedenie malých a stredných podnikov

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Vedenie malých a stredných podnikov od firmy Kopex:
Môžeme spoločne nájsť riešenie na vaše problémy prejavujúce sa niektorým z nasledovných príznakov:

 • Zložitosť riadenia podniku je dnes na hranici zvládania.
 • Právomoci: Firma dospela do štádia, keď vlastník, ktorý je zároveň aj manažérom, pociťuje ťarchu, že rozhoduje o všetkom. Cíti potrebu zbaviť sa aspoň niektorých kompetencií, ale nevie komu, ako a ktoré právomoci má odovzdať.
 • Činnosti: Činnosti nesúvisiace priamo s výrobou výrobkov alebo poskytovaním služieb (prierezové činnosti firmy) sú prerozdelené medzi pracovníkov firmy, pričom jeden pracovník vykonáva niekoľko “špecializácií“ vo firme. Vo veľkých firmách je na špecializáciu vyhradený pracovník na plný úväzok alebo celé oddelenie.
 • Firma profituje, ale vložené úsilie nie je úmerné príjmom a stresu.
 • Počas ekonomickej krízy fungovala firma v „úspornom režime“ a hlavný dôraz sa kládol na to, aby prežila. Šetrilo sa na všetkom, ale možno nesystémovo a neefektívne a dnes sa to prejavuje neschopnosťou ďalšieho rozvoja.
 • Niečo nie je vo firme v poriadku, lebo iní sa rozvíjajú rýchlejšie.Obsah kurzu

 • Výhody a nevýhody rozhodovania na základe faktov v porovnaní s intuitívnymi rozhodnutiami (spôsoby získavania a vyhodnocovania dát alebo informácií).
 • Ktoré funkcie musí firma plniť, aby prežila.
 • Prečo je nutné rozčleniť firmu na organizačné jednotky.
 • Rozpoznávanie problémov, ich príčin a následkov.
 • Vybrané spôsoby riešenia problémov.Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci malých a stredných firiemKontaktná osoba

Ing. Juraj Haluška, PhD.
+421 905 642 306
mail@kopex.sk


Organizátor