Vedenie malých a stredných podnikov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 102 € (85 € bez DPH)
 • Organizátor: KOPEX s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Vedenie malých a stredných podnikov od firmy Kopex:
Môžeme spoločne nájsť riešenie na vaše problémy prejavujúce sa niektorým z nasledovných príznakov:

 • Zložitosť riadenia podniku je dnes na hranici zvládania.
 • Právomoci: Firma dospela do štádia, keď vlastník, ktorý je zároveň aj manažérom, pociťuje ťarchu, že rozhoduje o všetkom. Cíti potrebu zbaviť sa aspoň niektorých kompetencií, ale nevie komu, ako a ktoré právomoci má odovzdať.
 • Činnosti: Činnosti nesúvisiace priamo s výrobou výrobkov alebo poskytovaním služieb (prierezové činnosti firmy) sú prerozdelené medzi pracovníkov firmy, pričom jeden pracovník vykonáva niekoľko “špecializácií“ vo firme. Vo veľkých firmách je na špecializáciu vyhradený pracovník na plný úväzok alebo celé oddelenie.
 • Firma profituje, ale vložené úsilie nie je úmerné príjmom a stresu.
 • Počas ekonomickej krízy fungovala firma v „úspornom režime“ a hlavný dôraz sa kládol na to, aby prežila. Šetrilo sa na všetkom, ale možno nesystémovo a neefektívne a dnes sa to prejavuje neschopnosťou ďalšieho rozvoja.
 • Niečo nie je vo firme v poriadku, lebo iní sa rozvíjajú rýchlejšie.

Cieľová skupina

podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci malých a stredných firiem

Obsahová náplň

 • Výhody a nevýhody rozhodovania na základe faktov v porovnaní s intuitívnymi rozhodnutiami (spôsoby získavania a vyhodnocovania dát alebo informácií).
 • Ktoré funkcie musí firma plniť, aby prežila.
 • Prečo je nutné rozčleniť firmu na organizačné jednotky.
 • Rozpoznávanie problémov, ich príčin a následkov.
 • Vybrané spôsoby riešenia problémov.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Juraj Haluška, PhD.
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)