Analýza problémov v organizáciách

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 444 € (370 € bez DPH)
 • Organizátor: KOPEX s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

alebo prečo si vybrať kurz Analýza problémov v organizáciách od firmy Kopex:

História sa už opakovala mnohokrát a ešte aj bude. Použilo sa vybrúsené riešenie na nesprávny problém (ten skutočný problém ostal nepovšimnutý). Ako však rozoznať ten skutočný problém? Zložitosť sveta, v ktorom firmy a organizácie fungujú je taká, že už vymedzenie problémov, ktoré treba riešiť, je ťažká úloha.

Hľadanie skutočných problémov možno uľahčiť, ak použijeme znalosti širšej skupiny ľudí, podľa možnosti rôznej odbornosti a vieme zachytiť a komunikovať ich znalosti. Na to bol vyvinutý rad metód, ktoré pokrývajú širokú škálu problémov, od exaktne definovateľných, až po také, ktoré sú popísateľné kvalitatívne. Kurz je prehľadový, vybrané metódy si účastníci nacvičia priamo na kurze.

Cieľová skupina

Podnikatelia, vlastníci, manažéri a odborní pracovníci.

Obsahová náplň

Inventúra prvkov, resp. vymenovanie možností, z ktorých sa skúmaný systém skladá:

 • Diagram afinity
 • Kontrolný zoznam – checklist
 • Mapa mysle (Mind map)
 • Ishikawov diagram

Metódy na analýzu zlyhaní:

 • FMEA – Analýza príčin a následkov chýb (Failure mode and effects analysis)
 • Prečo-preto analýza (Why-because analysis)
 • Metóda 5-krát prečo (5 Whys)

Metódy skúmajúce vzájomné závislosti v systéme:

 • Diagram vplyvov (Influence diagram)
 • Kognitívna mapa (Cognitive map)
 • Diagram vzťahov (Interrelationship diagram)
 • Strom súčasného stavu (Current reality tree)

Sedem nástrojov zlepšovania kvality.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 hodiny

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Juraj Haluška, PhD.
mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 55/698 62 *** zobraziť

mobil:
+421 905 642 *** zobraziť

email:
mail@... zobraziť

web: www.kopex.sk

Adresa
KOPEX s.r.o.
Cesta pod Hradovou 9, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)