Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických rizík

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie v praxi za účelom zaistenia chemickej bezpečnosti podniku.

Cieľová skupina

Kurz je určený hlavne pre pracovníkov zodpovedných za činnosti vo vzťahu k chemickým látkam, bezpečnostných technikov, ekológov, chemikov a pracovníkov nákupu chemických látok.

Obsahová náplň

  • Legislatíva v oblasti riadenia chemických látok a povinnosti z nej vyplývajúce
  • Základné princípy klasifikácie chemických látok a zmesí
  • Povinnosti vyplývajúce z CLP – klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
  • Vymedzenie KBÚ a ich rozsah
  • KBÚ a ES – ich význam pri riadení chemických rizík
  • SVHC látky
  • Príklady KBÚ a ich použitie v praxi so zreteľom na informovanosť zainteresovaných strán
  • Sankcie vyplývajúce z nedodržania legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia chemických látok

Lektor:
Ing. Ľubica Kuchařová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Adrián Kubinec
tel: +421 911 280 995
e-mail: cems@cems.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 46/547 49 68
mobil: +421 911 280 995
email: cems@cems.sk
web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape