Projekt certifikácie profesie účtovník v SR

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa polročne
  • Miesto konania: Bratislava
  • Cena: 600 € (500 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: Cena závisí od počtu uznaných a vykonaných skúšok a od indivuduálneho nastavenia dĺžky štúdia. Cena je len orientačná.
  • Organizátor: Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom je vyváženosť požiadaviek teoretických znalostí a praktických zručností v oblasti účtovníctva, daní, práva, IFRS, finančnej analýzy a pod. Možnosť získať certifikát odbornej spôsobilosti v odbore účtovníctva a financií, podľa Medzinárodných vzdelávacích štandardov pre účtovnú profesiu IFAC.

Cieľová skupina

účtovníci, daňoví poradcovia, ekonómovia, finanční manažéri, znalci

Obsahová náplň

Vzdelávací program obsahuje 2 kvalifikačné stupne:

  • 1. stupeň: Kvalifikovaný účtovník
  • 2. stupeň: Účtovník expert

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát - Kvalifikovaný účtovník, Certifikát - Účtovník expert

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Tatjana Karešová
tel:
+421 2/534 129 *** zobraziť

mobil:
+421 903 478 *** zobraziť

email:
karesova@... zobraziť


Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/534 129 *** zobraziť

mobil:
+421 903 478 *** zobraziť

email:
skcu@... zobraziť

web: www.skcu.sk

Adresa
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
Záhradnícka 95, Bratislava Zobraziť na mape