PERSONALISTIKA AKO POMEDZIE PSYCHOLÓGIE, PRÁVA A SOCIOLÓGIE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojenie si odborných vedomostí o personálnej agende, o legislatívnych a pracovno-právnych náležitostiach personálnej agendy. Získané vedomosti budú trénované na modelových situáciách.

Cieľová skupina

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Obsahová náplň

Pracovný pomer a spolupráca s inými inštitúciami. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Skončenie pracovného pomeru. Pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Základné pracovno-právne predpisy.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 911 717 *** zobraziť

email:
barbora.klenovicova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape