OBCHODNÉ ROKOVANIA V ANGLICKOM JAZYKU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojiť si odbornú terminológiu rokovaní od prípravnej fázy po finalizáciu jednoduchej obchodnej transakcie.

Cieľová skupina

Pracovníci obchodných úsekov firiem s požadovanou vstupnou úrovňou ovládania AJ na úrovni intermediate B1.

Obsahová náplň

Príprava na rokovanie, telefonický a písomný styk s partnerom – slovná zásoba a nácvik. Otvorenie rokovania, privítanie, predstavovanie, small talk – slovná zásoba a nácvik rolového správania. Zahájenie rokovania, program, roly, zápisnica – slovná zásoba. Prezentácia cieľov rokovania – slovná zásoba a nácvik prezenčných zručností. Rokovanie o cene a platobných podmienkach – slovná zásoba a nácvik rolí. Rokovanie o dodacích podmienkach – slovná zásoba a nácvik rolí. Stratégie a taktiky pri rokovaní, konflikty – slovná zásoba a nácvik rolí. Ukončenie rokovania – slovná zásoba a nácvik rolí.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel:
+421 2/544 330 *** zobraziť

mobil:
+421 911 730 *** zobraziť

email:
silvia.blaskova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape