PREZENTÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozvinúť slovnú zásobu z oblasti frazeológie prezentácie integrujúc interkultúrne aspekty prezentácií s dôrazom na anglosaské tradície. Osvojiť si prezentačné zručnosti v cudzom jazyku. Skvalitniť psychickú pripravenosť zdolávať trému pri prezentovaní v cudzom jazyku. Zvládnuť správnu organizáciu práce v súvislosti s prípravou prezentácie, psychologickej a jazykovej prípravy na vlastný prednes, nácvik správania pri neštandardných situáciách, napr. zmena časového limitu, prekrývanie informácií s predchádzajúcimi prednášateľmi a pod.

Cieľová skupina

Odborná verejnosť, študenti ekonomických, obchodných vied a manažmentu. Záujemcovia, ktorí si osvojili jazyk na úrovni intermediate (B1) a upper-intermediate (B2).

Obsahová náplň

Znaky správnej prezentácie. Identifikácia potrieb publika. Objem a organizácia poskytnutých informácií v prezentácií, redundatnosť, opakovanie. Efektívne rozloženie a prepojenie časti prezentácie. Účinne otvorenie a ukončenie prezentácie. Práca s hlasom, prednes, formálnosť jazyka. Reč tela. Upútanie pozornosti publika na určené informácie v prezentácií – metódy a stratégie. Prezentovanie vizuálnych informácií. Prezentovanie doplňujúcich materiálov súhrn.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel:
+421 2/544 330 *** zobraziť

mobil:
+421 911 730 *** zobraziť

email:
silvia.blaskova@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape