PREKLADAJTE SPRÁVNEJŠIE NEŽ WEBOVÝ PREKLADAČ

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Rozpoznať odlišnosti medzi jednotlivými jazykmi a spoznať ,,falošných“ priateľov pri preklade na príkladoch z materiálov Is that what you mean (ďalej len ITWYM), naučiť sa robiť korektúru textov a preložiť akademický text.

Cieľová skupina

Zamestnanci univerzít, doktorandi, výskumní pracovníci, študenti končiacich ročníkov, záujemcovia o preklad. Požadovaná znalosť jazyka na úrovni B1 alebo B2 CEFR.

Obsahová náplň

Modul 1: Viacúrovňové rozdiely medzi slovenským a anglickým jazykom, ovplyvňujúce preklad, gramatické javy, správny štýl, osoba, register, ITWYM 1–7. Modul 2: ITWYM 8–10 tón, štýl, aktív/pasív, gramatika, korektúra, online databázy.

Termíny kurzov

27.02.2017 - 12.05.2017

Uzávierka prihlášok: 20.02.2016

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2/544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk

Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/501 177 31
email: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape