DETAIL KURZU

FMEA a Global 8D

Od:

IPA Slovakia, s.r.o.

Žilina

Popis kurzu

 • Porozumieť nástrojom identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme a procese skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.
 • Naučiť sa identifikovať a správne popísať problém a porozumieť jednotlivým disciplínam Global 8D pre zlepšenie stavu.
Obsah kurzu

 • Úvod do FMEA
 • Aké princípy používa FMEA
 • Krok po kroku metódou FMEA
 • Kde môžeme využívať FMEA a aké prínosy z FMEA budeme mať
 • Porozumieť 9 disciplínam v Global 8D procese
 • Porozumieť riešeniu problémov dostupnými nástrojmi
 • Praktické ukážky a príklady

FMEA

Predstavuje systémový prístup k prevencii nekvality. Znižuje straty vyvolané nízkou kvalitou systému. Skracuje dobu riešení vývojových prác. Optimalizuje návrhy a vedie k zníženiu počtu zmien vo fáze realizácie – umožňuje robiť veci správne na prvýkrát- Umožňuje ohodnotiť riziko možných chýb a na jeho základe stanoviť priority, opatrenia, vedúce k zlepšeniu kvality návrhu. Podporuje účelné využívanie zdrojov. Vytvára veľmi cennú informačnú databázu o systéme, využiteľnosti pre podobné systémy (TPV, konštrukcia). Poskytuje podklady pre spracovanie alebo zlepšenie plánu kvality. Je dôležitou súčasťou kontrolného systému v oblasti tvorby návrhu. Zlepšuje značku – meno a konkurencieschop­nosť organizácie. Pomáha zvýšiť spokojnosť zákazníka. Náklady vynaložené na jej vykonanie sú iba zlomkom nákladov, ktoré by mohli vzniknúť pri výskyte nezhôd.

Global 8D

Základy Global 8D – význam, prečo je tento nástroj dôležitý Kedy a na základe čoho urobiť rozhodnutie pre výber Global 8D Hlavné ciele Global 8D Ako sa používa Global 8D Postup pri aplikácii Global 8D – definícia, možné chyby, odporúčania Rozbor jednotlivých disciplín Global 8D Katalóg nevyhnutných otázok pre správnu realizáciu Global 8D postupu Podpora ostatných nástrojov riadenia kvality Najčastejšie problémy pri využívaní Global 8D v praxi Formuláre a dokumentácia Praktické ukážky Praktické precvičenie na príkladoch

Cieľová skupina

 • priemysloví inžinieri
 • technológovia,
 • pracovníci zodpovední za kvalitu
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Kontaktná osoba

Zuzana Lendvayová
+421 41/239 90 80
info@ipaslovakia.sk

Hodnotenie
Organizátor