Kurz: Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)

Popis kurzu

NeuvedenoObsah kurzu

 • legislativní rámec – nový občanský zákoník – spolky, fundace, ústavy s výhledem na rok 2016,
 • změna zřizovacích listin a zavedení rejstříku neziskových organizací,
 • status veřejné prospěšnosti,
 • specifika účtování neziskových organizací – daňová evidence či podvojné účetnictví a zjednodušený rozsah vedení, CUS pro neziskové organizace,
 • dotace, příspěvky, dary, granty,
 • fondy – účtová třída 9, specifika účtování,
 • majetek a jeho odpisy,
 • zásoby neziskových organizací – specifika účtování,
 • účtování hlavní a doplňkové činnosti,
 • neziskovky s „širším a užším“ základem daně, výpočet základu daně u DPPO,
 • specifika účtování a zdaňování TJ a žup,
 • ostatní daně – DPH, silniční daň, daň z nemovitosti,
 • odčitatelná položka pro neziskové organizace – praktická řešení,
 • účetní závěrka, inventarizace majetku včetně podrozvahy, inventarizační rozdíly,
 • audit neziskových organizací, zejména dotací,
 • vnitřní kontrolní systém, veřejný výdaj, finanční kontrola,
 • výroční zprávy,
 • nejčastější chyby v účetnictví a daních neziskových organizací.Cieľová skupina

URČENO: Účetním, kteří vedou účetnictví neziskových organizací a ekonomickým pracovníkům těchto společností, kteří potřebují metodickou podporu. Občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, zájmovým sdružením právnických osob, nadacím a nadačním fondům, církvím a církevním organizacím a školským právnickým osobám účtujícím dle vyhlášky 504/2002 Sb.

PŘÍNOS: Víte, jak se postavit k majetku a závazkům v neziskové organizaci? Víte, jak naložit s inventarizačními rozdíly?? Víte, jak zda můžete či musíte pracovat s hlavní a vedlejší hospodářskou činností této organizace? Víte, jaký typ účetnictví je povinna vaše organizace vést? Víte jak správně stanovit základ daně a zdanit příjmy neziskové organizace?

Po absolvování kurzu pro Vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem Vaší celoroční práce, budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a tak Vám šetřily čas, budete připraveni na mnohé změny, ke kterým v poslední době došlo.Poznámka k cene

kód: Z1640140 - 1 150 Kč + DPH Základní cenaKontaktná osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz