Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V tržním prostředí, v době neustálých změn není jednoduché pro podnikatele obstát ve stále vzrůstajícím tlaku na kvalitu za rozumnou cenu. K získávání a udržení postavení na trhu, ke zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů musí podniky stále hledat a realizovat řadu opatření včetně zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. K účinné realizaci těchto opatření musí mít podnik úplné a spolehlivé informace o ekonomické realitě podniku, o jeho majetkové a finanční situaci. Prvotním zdrojem těchto informací je účetnictví. Správně vedené účetnictví je tedy nezbytné pro finanční řízení účetní jednotky, je důležitým podkladem pro krátkodobé i dlouhodobé rozhodování včetně kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje podniku a samozřejmě slouží jako průkazný doklad pro finanční orgány, peněžní ústavy, příp. obchodní partnery. Stoupající význam účetnictví v podnicích a z toho plynoucí poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovních silách v oblasti účetnictví vyvolávají potřebu přípravy nových odborníků v oboru účetnictví (rekvalifikační studium) a doplňování kvalifikace stávajících účetních pracovníků (doplňkové a inovační studium). Kurz „Podvojné účetnictví pro podnikatele“ je koncipován především jako rekvalifikační, tj. je určen všem, kteří chtějí pracovat jako samostatní účetní ale nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s danou problematikou, zároveň lze kurz doporučit i pro rozšíření a doplnění kvalifikace. A protože se dnes u všech ekonomických pracovníků předpokládá počítačová gramotnost je součástí kursu praktikum na počítačích, kde se adepti naučí základům práce s výpočetní technikou a ovládání nejčastěji používaných uživatelských programů.
Tento kurs je základním stupněm přípravy účetních na který navazují vyšší stupně školení a seminářů zaměřené na speciální témata účetnictví.

Cieľová skupina

všichni zájemci o rekvalifikaci v oblasti účetnictví a daňové problematiky

Obsahová náplň

Hlavním cílem kurzu je příprava směřující k utváření takových schopností a dovedností u absolventů, aby byli schopni vykonávat práci účetního na profesionální úrovni. Tomuto cíli jsou podřízeny všechny prostředky a nástroje výuky, zejména dostatečný časový rozsah kurzu, učební pomůcky, systém zkoušek, metody výuky a organizace a řízení celého výchovně vzdělávacího procesu. Výuka je vedena k aktivnímu zapojení posluchačů, kteří se seznamují s jednotlivými tématy jednak formou přednášky a zároveň si průběžně ověřují zvládnutí probrané látky vypracováním řady příkladů.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin PETR
tel: +420 475 621 813
mobil: +420 603 143 986
e-mail: petr@sivre.cz

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 475 621 813
mobil: +420 603 143 986
email: petr@sivre.cz
web: www.sivre.cz

Adresa
Svaz účetních Ústí nad Labem, z. s.
Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem Zobraziť na mape