Mzdové účetnictví

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Obsahová náplň kurzu je v zásadě vymezena problematikou „mzdového účetnictví“ za-hrnující dílčí tematické okruhy – zásady odměňování, zákon o mzdě, mzdové evidence, pro-blematika sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, dohody mimo pracovní poměr a možnosti zpracování mzdové agendy na výpočetní technice. Z hlediska vzdělávacích cílů je kurz koncipován jako rekvalifikační, případně je vhodný pro rozšíření kvalifikace zejména finančních účetních menších podnikatelských subjektů, kde jsou obě činnosti zpravidla kumulovány do jednoho pracovního místa. Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je příprava směřující k získání dovedností, které umožní ab-solventům kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců v organizacích do 25 zaměstnanců, ale i v organizacích s větším počtem pracovníků s důrazem na praktické aplikace zákonných opatření a procvičová-ní správného vedení mzdové agendy na příkladech z praxe. K tomuto účelu využívají poslucha-či dílčí doplňkové učební materiály a příklady (např. formuláře mzdového listu, přihlášku pra-covníka k sociálnímu pojištění, příklad výpočtu mzdy s podílem pracovní neschopnosti apod.).

Cieľová skupina

Profil absolventa je charakterizován praktickými dovednostmi ve správném vedení mzdové agendy zaměstnanců všech typů firem, dále schopnostmi aplikovat právní předpisy upravující tuto problematiku v praxi, zejména zákonné ustanovení upravující daň z příjmů ze závislé čin-nosti, zákon o mzdě, sociální a zdravotní pojištění osob v „závislé činnosti“ i osob samostatně výdělečně činných. Absolvent je schopen samostatně zpracovávat veškerou evidenci mezd (mzdové listy), sociálního a zdravotního pojištění.

Obsahová náplň

Mzda a odměňování 24 vyuč. hod. 24 vyuč. hod. Daň ze závislé činnosti 20 vyuč. hod. 20 vyuč. hod. Zdravotní pojištění 14 vyuč. hod. 14 vyuč. hod. Sociální zabezpečení 24 vyuč. hod. 24 vyuč. hod. Závěrečná písemná zkouška 02 vyuč. hod. Celkový rozsah kurzu 85 vyuč. hod.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Martin PETR
tel: +420 475 621 813
mobil: +420 603 143 986
e-mail: petr@sivre.cz

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 475 621 813
mobil: +420 603 143 986
email: petr@sivre.cz
web: www.sivre.cz

Adresa
Svaz účetních Ústí nad Labem, z. s.
Dvořákova 3134/2, Ústí nad Labem Zobraziť na mape