Seminár pre personalistov ´"Ako sa orientovať v kvalifikácicách zváračov a zváračských odborníkov"

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

popis kvalifikácií zváračov a zváračských odborníkov, ich vstupné kritériá do kurzov, dĺžky kurzov a oprávnenia

Cieľová skupina

Seminár je určený pre personalistov a pre pracovníkov na verejné obstarávanie, ktorí riešia kvalifikácie zváračských odborníkov.

Termíny kurzov

11.04.2017
03.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Tatarová, Ing.
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
Račianska 71, 2. poschodie, č. dverí 271, 832 59 Bratislava