Detail kurzu

Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT 2)

Popis kurzu

Certifikát podľa STN EN ISO 9712

Cieľová skupina

Kurz je určený pre kontrolórov zváračských prác.

Poznámka k cene

V cene kurzu je nie zahrnutá cena za skúšku a certifikáciu.

Kontaktná osoba

Rut Balogová, Ing.
+421 2/492 462 79
vzdelavanie@vuz.sk

Organizátor