Skúšanie kapilárnymi metódami - stupeň 2 (PT 2)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Certifikát podľa STN EN ISO 9712

Cieľová skupina

Kurz je určený pre kontrolórov zváračských prác.

Termíny kurzov

13.03.2017 - 16.03.2017
20.11.2017 - 23.11.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Tatarová, Ing.
tel: +421 2/492 462 79
mobil: +421 915 990 787
e-mail: tatarovam@vuz.sk

Adresa
Račianska 71, 2. poschodie, č. dverí 271, 832 59 Bratislava