DETAIL KURZU

Kurz Operátor CNC strojov - CNC stroje VaV

Od:

VaV Akademy, s.r.o.

Prešov

Popis kurzu

Kvalifikujte sa kurzom vo VaV Akademy a získajte kvalitné vedomosti, praktické zručnosti, certifikát a možnosť zamestnať sa v tejto oblasti.

Absolvovaním akreditovaného kurzu absolvent získa:

 • kvalifikáciu potrebnú pre prácu operátora CNC
 • vedomosti z oblasti strojárskych technológií a materiálov
 • osvojenie postupov obsluhy, programovania a údržby CNC strojov
 • poznatky z technického kreslenia a spracovania kovov (sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, vyvŕtavanie a výroba závitov/ozubenia)
 • zručnosti pri manipulácií s nástrojmi a obsluhou CNC strojov
 • informácie o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na CNC strojoch a o požiarnej ochrane
 • znalosť ovládania prác s výpočtovou technikou a technickou dokumentáciou
 • zručnosť čítania technických/vý­robných výkresov a normalizácie strojových súčiastok a prác s technickými normami
 • možnosť zamestnať sa ako operátor/progra­mátor CNC strojov v rámci celej SR

VaV TIP: Neplaťte za svoj kurz a absolvujte ho úplne ZADARMO. Požiadajte svoj ÚPSVaR o preplatenie kurzu cez projekt RE-PAS čím skôr. Viac sa dozviete na webstránke vavakademy.sk alebo na linke VaV Akademy: 0948 996 639.

NEPREHLIADNITE tiež možnosť uhradenia kurzu na splátky bez navýšenia a zľavy pre každého.

Obsah kurzu

V rámci kurzu absolvujete teoretickú a praktickú časť. V priebehu teoretickej časti (100 hodín výučby) preberiete a získate vedomosti v okruhoch:

 • úvod do strojárskych technológií
 • technické kreslenie
 • strojníctvo
 • programovanie CNC strojov

Počas praktickej – odbornej časti (100 hodín výučby) získate potrebné zručnosti na obsluhu a údržbu CNC strojov.

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz Operátor CNC strojov VaV je určený všetkým záujemcom o výkon profesie operátora a programátora CNC strojov.

Kurz odporúčame aj evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce so záujmom o danú oblasť – cez projekt RE-PAS.

Poznámka k cene

Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS. Pre samoplatcov za 699 € po využití zliav - základná cena kurzu 939 €. Možnosť splátok.

Kontaktná osoba

Mgr. Marcela Anderková
+421 948 996 639
info@vav.sk

Hodnotenie
Organizátor