ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV - Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe (pokročilý kurz)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Cieľová skupina

 • pokročilý kurz pre zvýšenie kvalifikácie kontrolórov, so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra

Obsahová náplň

Cieľom pokročilého kurzu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností v odbore a získanie nových poznatkov predovšetkým diskusiou medzi účastníkmi a lektorom/lektormi, a to najmä so zameraním na činnosť hlavného kontrolóra.

Rozsah pokročilého kurzu:

1. Nový zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – novela zákona účinná od 1.1.2016

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  2. Postavenie hlavného kontrolóra obce a transparentná verejná správa

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  3. Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia hlavného kontrolóra obce

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  4. Vzťah hlavného kontrolóra obce k iným orgánom verejnej moci

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

  5. Vzťah hlavného kontrolóra obce k fyzickým osobám a právnickým osobám

 • garant modulu: Úrad vlády SR

  6. Trestnoprávne aspekty pôsobnosti hlavného kontrolóra obce, postihnuteľnosť verejnej funkcie, ochrana verejného kontrolóra

 • garant modulu: Hlavné mesto SR Bratislava

  7. Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ

 • garant modulu: Ministerstvo financií SR

  8. Konflikt záujmov v obecnej samospráve – a jeho zamedzenie ako špecifická kontrola verejných funkcionárov

 • garant modulu: Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

Súčasťou kurzov sú aj rôzne praktické skúsenosti s realizáciou tréningov.

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

jedenkrát mesačne 2-dňové sústredenie (piatok, sobota) v čase od 9:00 – 16:00;
možnosť absolvovať celý kurz, alebo iba vybrané moduly, pričom vykonanie skúšky a získanie osvedčenia je podmienené absolvovaním aspoň 75 % výučby;

Termíny kurzov

Otvára sa ročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Zuzana Meszárošová, PhD.
tel:
+421 2/672 951 *** zobraziť

mobil:
+421 903 720 *** zobraziť

email:
zuzana.meszarosova@... zobraziť


Adresa
Dolnozemská cesta 1., 85235 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/672 953 *** zobraziť

email:
bbs@... zobraziť

web: www.euba.sk/bbs

Adresa
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská cesta 1, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)