ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKA BOZP a TECHNIKA PO (možnosť prefinancovať cez RE-PAS)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom našich dvoch samostatných kurzov je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP a PO, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP a PO, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch ako aj špecifickej problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa odvetví ekonomickej činnosti.

Pre nezamestnaných možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. (UPSVaR)

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Obsahová náplň

Kurz technika BOZP prebieha formou štyroch sústredení a končí písomnými a ústnymi skúškami. Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Termíny sústredení: 26.02. – 02.03. 2018, 12.03. – 16.03. 2018, 26.03. – 29.03. 2018, 09.04. – 13.04. 2018

Termíny sústredení: máj 2018 14.05. – 18.05.2018, 28.05. – 01.06.2018, 11.06. – 15.06.2018, 18.06. – 22.06.2018

Kurz technika PO prebieha formou troch sústredení a na záver účastníci obdržia potvrdenie o absolvovaní „Základnej odbornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ.

Termín: 05.03. – 06.04.2018

Lektor:
Kolektív lektorov

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie s celoštátnou platnosťou

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Kurz sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:

26.02.2018 - 13.04.2018

Technik BOZP - Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
05.03.2018 - 06.04.2018

Technik PO - Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa
14.05.2018 - 22.06.2018

Technik BOZP - Žilina, Dom techniky, Vysokoškolákov 4

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Vlasta Faithová
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)