Metódy transferového oceňovania - webinár 20.04.2016

e-learning
Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky metód transferového oceňovania. Legislatívny rámec prevodných cien , využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien.

Cieľová skupina

široká odborná verejnosť

Obsahová náplň

Prednášajúci: Ing. Michal Jelínek, PhD. Michal Jelínek pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien. Problematike transferového oceňovania sa venuje od roku 2006. Vyštudoval Vysokú ekonomickú školu v Prahe, kde skončil doktorandské štúdium financií titulom Ph.D. Po sedemročnom pôsobení v spoločnostiach Ernst & Young a BDO Tax vykonáva už tretí rok funkciu partnera v AUDIT PROFESIONAL. Pravidelne publikuje v odbornej tlači a vyjadruje sa k aktuálnym otázkam v oblasti medzinárodného zdanenia. Trikrát publikoval odborné eseje v Bulletine Komory daňových poradcov, ďalej mu vyšlo niekoľko článkov v magazínoch Ekonom a Euro. Popri Vysokej ekonomickej škole v Prahe päť rokov vyučoval problematiku medzinárodného zdanenia, a taktiež sa venoval výskumu v oblasti transferového oceňovania.

Hlavné body programu webinára:

 • Legislatívny rámec prevodných cien
 • Smernice o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a daňové správy (OECD)

EU Code of Conduct

 • b Zákon o dani z príjmov, Usmernenie MF SR
 • Arbitrážna konvencia
 • Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien
 • Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
 • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
 • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
 • Prípadová štúdia

Obchodné podmienky webinára Organizátor: Akadémia daňových poradcov s.r.o.

 • Link na pripojenie na webinár účastník obdrží po uhradení zálohovej faktúry
 • Link na webinár je určený výhradne pre účastníka webinára a nie je možné ho ďalej šíriť. V prípade viacnásobného pripojenia, bude účastník odpojený z webinára bez nároku vrátenia platby
 • Webinár bude spustený cca 30 minút pred jeho konaním.
 • Každý online pripojený účastník musí použiť headset (slúchadlá a mikrofon)
 • V prípade vyššieho záujmu o webinár ako sú kapacitné možnosti, umožníme absolvovať webinár prihláseným účastníkom v poradí v akom sa prihlásili

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Stanislava Salicová, Mgr
tel: +421 2/209 071 24
mobil: +421 905 858 476
e-mail: vzdelavanie@skdp.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/209 071 24
email: vzdelavanie@skdp.sk
web: www.skdp.sk

Adresa
Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A, Bratislava Zobraziť na mape