Riadenie a komunikácia zmeny – strašiak alebo príležitosť?

Popis kurzu

Riadenie a komunikácia zmeny predstavuje jednu z najväčších manažérskych výziev a príležitostí. Cieľom kurzu je ukázať ako porozumieť dynamike ľudských reakcií na zmenu a typológiu ľudí z pohľadu prijímania zmien a dvere k úspechu otvoria. „Povedzte ľuďom, čo potrebujú počuť.“

Obsah kurzu

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Pochopiť vplyv zmeny na myslenie a správanie ľudí z pohľadu neuropsychológie
  • Pracovať s tromi zložkami zmeny (racionálna, emocionálna, konkrétne kroky k zmene)
  • Riadiť zmenu: chápať prirodzené pochody v priebehu prijímania zmeny, vedieť ich využiť, mapovať riziká pri zavádzaní, stanoviť kritické podmienky
  • Komunikovať dlhodobé aj radikálne zmeny podriadeným tak, aby ľuďom umožnili vnímať zmenu motivačne a urýchlili jej prijatie
  • Konštruktívne zvládať odmietavú reakciu druhých voči zmenám pri ich implementácii

Kľúčové princípy Change Managementu počas tréningu demonštrujeme radom príkladov, skupinových cvičení a prípadových štúdií. Na nich spoznajú a zákonitosti riadenia zmien a následne si ich prakticky precvičia v niekoľkých modelových situáciách. Pracujeme s využitím pripravených situácií i s reálnymi zadaniami účastníkov.

Cieľová skupina

Manažéri, ktorí prechádzajú zmenami

Kontaktná osoba

Mgr. Karolína Noskovičová
+421 905 627 864
recepcia@imagelab.sk

Organizátor