Kurz: Manažér ako kouč

Popis kurzu

Chcete viesť svojich ľudí nedirektívnym spôsobom? Chcete, aby si na dôležité veci prišli sami? Aby si vedeli stanoviť ciele a boli s nimi stotožnení? Koučovací prístup Vám pomôže ovplyvňovať a viesť Vašich podriadených tak, aby bol maximálne aktivovaný ich potenciál pre potreby organizácie a pre ich vlastný rozvoj.Obsah kurzu

Čo Vám kurz prinesie:

  • Naučí Vás ako využívať nedirektívny prístup k rozvoju schopností svojich ľudí a rozlišovať medzi inštruovaním, mentorovaním a koučovaním
  • Spôsob ako viesť korektný a rozvojový rozhovor pomocou koučovacej štruktúry GROW
  • Schopnosť klásť účinné koučovacie otázky na základe vytvorenej databázy otázok
  • Nástroje pre zvyšovanie uvedomenia koučovaného
  • Uvedomenie si vlastných ťažkostí a zábran pri koučovaní, hľadanie prostriedkov na ich prekonávanieCieľová skupina

Tréning je určený tým, ktorí si chcú osvojiť koučovacie techniky pre ich manažérsku prax, a to prostredníctvom autentického zážitku koučovania, praktickým nácvikom a okamžitou spätnou väzbou. Svoje využitie má pri vedení ľudí nedirektívnym spôsobom.Poznámka k cene

Pri objednaní 2 a viac kurzov máte nárok na 10% zľavu. Pri účasti 2-3 účastníkov z jednej firmy máte nárok na 10% zľavu. Pri účasti 4 a viac účastníkov z jednej firmy máte nárok na 20% zľavu.Kontaktná osoba

Miriama Ševčíková
+421 905 627 864
recepcia@imagelab.sk