NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 18.6.2016, PRÁCA NADČAS A VO SVIATOK, KONTO HODÍN, DOHODY MIMO PRACOVNÉHO POMERU, FORMY SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Dúbravská cesta 2, Bratislava
  • Cena: 66 € (55 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: v cene školenia sú zahrnuté študijné materiály s množstvom praktických príkladov, občerstvenie (káva,čaj), teplý obed
  • Organizátor: Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Pri vykonávaní práce je možné zamestnancom nariadiť výkon práce nadčas, príp. výkon práce vo sviatok, čoraz viac sa v praxi využíva inštitút konta pracovného času, ktorý umožňuje zbierať „do banky hodín“ plusové a mínusové hodiny zamestnancov, a jednou zo stále žiadaných foriem uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu sú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré majú v pracovnom práve osobitné postavenie. Máte záujem dozvedieť sa o tejto problematike viac?

Mzdová akadémia Maxim vás pozýva na školenie, na ktorom získate užitočné informácie pre prax, a zároveň budete mať možnosť oboznámiť sa aj s aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru spojených s nárokom na odstupné a odchodné. Podrobné obsahové zameranie školenia uvádzame nižšie.

Cieľová skupina

mzdové účtovníčky a účtovníci, pracovníci personálnych útvarov

Obsahová náplň

PROGRAM ŠKOLENIA:

Novela Zákonníka práce č. 351/2015 *NOVINKA – nová definícia vyslania zamestnancov, výklad pojmov (hosťujúci a domáci zamestnávateľ/zamestnanec), nové povinnosti zamestnávateľov, dohľad nad dodržiavaním novej legislatívy, kontrolná činnosť a ukladanie pokút

Práca nadčas – odmeňovanie práce nadčas, limit počtu nadčasových hodín, mzda s prihliadnutím na prácu nadčas, čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas, špecifiká pri súbehu práce nadčas a práce vo sviatok

Práca vo sviatok – dni pracovného pokoja, výkon práce vo sviatok len výnimočne, príplatok za prácu vo sviatok (aj v zmenovej prevádzke), mzda s prihliadnutím na prácu vo sviatok, čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok, kedy ide o nadčas a kedy len o výkon práce vo sviatok

Konto pracovného času – povinnosti pri zavedení a uplatňovaní konta pracovného času, vyrovnávacie obdobie, nevyrovnanie konta pracovného času, údaje o konte pracovného času na výplatnej páske

Druhy dohôd podľa Zákonníka práce – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov (potvrdenie štatútu študenta), špecifické vlastnosti, doba trvania dohôd, splatnosť odmeny za vykonanú prácu, stravovanie dohodárov

Zdravotné a sociálne poistenie u dohodárov – pravidelný a nepravidelný príjem, dohoda počas materskej a rodičovskej dovolenky, súbeh pracovného pomeru a dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a novinky pri vykazovaní údajov na evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Formy skončenia pracovného pomeru – náležitosti pri skončení pracovného pomeru dohodou a výpoveďou, výpovedné dôvody a výpovedná doba, nárok na odstupné a odchodné, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe, neplatné skončenie pracovného pomeru

Lektor:
Ing. Iveta Matlovičová (je odborníčkou v oblasti mzdového účtovníctva v podnikateľskej aj vo verejnej sfére s dlhoročnou praxou metodika mzdových informačných systémov a autorkou odbornej publikácie MZDY PROFESIONÁLNE)

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Iveta Matlovičová
email:
info@... zobraziť


Adresa
Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 903 751 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.mzdovaakademia.sk

Adresa
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
Dúbravská cesta 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)