ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia vydaného MV SR – prezídiom Hasičského a záchranného zboru základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

Táto odborná príprava je vykonávaná internátnou formou v rozsahu 120 hodín v zmysle § 33 písm. a) vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Výuka prebieha v troch sústredeniach po 40 hodín:
1. sústredenie 12.02. – 16.02.2018
2. sústredenie 26.0. – 02.03.2018
3. sústredenie 12.03. – 16.03.2018

Termíny kurzov

28.05.2018 - 29.06.2018

1. sústredenie 28.05. - 01.06.2018, 2. sústredenie 11.06. - 15.06.2018, 3. sústredenie - 25.06. - 29.06.2018

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Rastislav Polák
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

email:
rastislav.polak@... zobraziť


Adresa
Akademická 4, 949 01 Nitra

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 37/791 02 *** zobraziť

mobil:
+421 902 920 *** zobraziť

email:
zuzana.repiska@... zobraziť

web: www.agroinstitut.sk

Adresa
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, NITRA Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)