Time management a práca s energiou

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning sa venuje predovšetkým tomu, ako mať pracovné výsledky a súčasne si dlhodobo udržať radosť zo života.

  • Spoznajte nástroje ako so svojim časom nakladať efektívne.
  • Získajte kontrolu nad svojimi pracovnými návykmi
  • Naučte sa stanovovať priority a dosahujte svoje profesijné ciele

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí chcú efektívne nakladať so svojim časom a zároveň tvoriť motivujúce prostredie – manažéri a vedúci tímov, zamestnanci, pracovné tímy.

Obsahová náplň

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Porozumieť 4 základným návykom moderného sebariadenia a skutočne riadiť svoj čas.
  • Pomenovať „časožrútov“ a eliminovať ich vplyv v prospech dosiahnutia hodnotnejších cieľov.
  • Zaujať aktívny postoj k určovaniu vlastných priorít a hospodáreniu so svojou životnou energiou.
  • Pochopiť rozdiel medzi „robiť toho veľa“ a „robiť to, čo vytvára hodnotu“ a vedieť ako robiť to druhé
  • Vedieť povedať „nie“ a zachovať si pritom dobré vzťahy so svojím okolím.

Na kurze si účastníci prejdú sériou hier, cvičení, prípadových miništúdií, krátkych diagnostických testov a diskusiami vedenými koučovacím spôsobom.

Každý účastník odíde s jasne definovanými krokmi, ktorými nové poznatky z tréningu zavedie do svojej každodennej praxe.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Karolína Noskovičová
mobil: +421 905 627 864
e-mail: recepcia@imagelab.sk

Adresa
Jarošova Office Centre, Jarošova 1, 83103, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 737 880
email: recepcia@imagelab.sk
web: www.imagelab.sk

Adresa
Image Lab SK, s.r.o.
Jarošova Office Centre, Jarošova 1, Bratislava Zobraziť na mape