Kurz: Poskytovanie spätnej väzby a manažérske rozhovory

Popis kurzu

Základným nástrojom lídra je poskytovanie spätnej väzby. Ako s jej využitím dosiahnuť spoločné ciele?

Kurz dáva odpovede na tieto otázky manažérov:

  • Ako zaistiť aby mala spätná väzba skutočný účinok?
  • Ako druhých rozvíjať a povzbudiť zároveň?
  • Ako jasne formulovať svoje potreby a požiadavky – a dať pritom dostatok priestoru druhým?

Práca so slovami i s emóciami vám bude po tréningu pripadať jednoduchšia – a oslobodzujúca. Posuniete svoje spätnoväzbové rozhovory na novú úroveň, ktorá vám pomôže spoločne dosahovať ciele.Obsah kurzu

5 hlavných vecí, ktoré sa účastníci naučia:

  • Maximalizovať motivačný a rozvojový potenciál spätnoväzbových rozhovorov (hodnotiaci, vytýkací, pochvalný, motivačný, rozvojový rozhovor a ich miesto v praxi).
  • Zvoliť vhodnú štruktúru a dynamiku rozhovoru pre konkrétnu situáciu, podporovať dialóg.
  • Vedieť sa pripraviť na rozhovor pomocou sady otázok na rôzne témy podľa cieľu rozhovoru.
  • Rozlíšiť okamžitú a pravidelnú spätnú väzbu od hodnotiaceho rozhovoru, nájsť špecifiká oboch typov rozhovorov.
  • Vysporiadať sa s rôznymi náročnými momentmi, napr. nesúlad medzi sebahodnotením pracovníka a pohľadom nadriadeného, prijímanie kritickej spätnej väzby, nesúhlas s nastavenými cieľmi atď.

Tréning stavia na intenzívnom nácviku konkrétnych úsekov hodnotiaceho alebo každomesačného spätnoväzbového rozhovoru. V úvode sa pripravíme na štruktúru a obsah rozhovoru, vygenerujeme otázky. Zvyšok dňa precvičujeme a analyzujeme jednotlivé náročné situácie poskytovania spätnej väzby. Princípy efektívneho podávania spätnej väzby uplatňujeme v praxi.Cieľová skupina

Manažéri, riadiaci pracovníci, vedúci tímov.Kontaktná osoba

Mgr. Karolína Noskovičová
+421 905 627 864
recepcia@imagelab.sk