Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúcia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poznatky získané na tomto workshope sú predpokladom pre kvalifikované rozhodnutie o potrebe organizácie budovať alebo nebudovať interné tréningové centrum. Workshop prakticky ukáže návod na postup identifikácie kompetencií, ktoré potrebuje koordinátor/manažér tréningového centra a kompetencií, ktoré majú mať pracovníci (lektori, kouči) tréningového centra. Počas workshopu budú mať účastníci možnosť zoznámiť sa s praktickým konceptom budovania tréningového centra v konkrétnej organizácii.

PRÍNOS PRE ÚČASTNÍKOV:

účastníci workshopu získajú informácie a podnety, ktoré im umožnia kvalifikovane rozhodnúť, či organizácia skutočne potrebuje budovať interné tréningové centrum a vyhnú sa tak omylom a neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov;
účastníci workshopu budú poznať postup identifikácie základných kompetencií potrebných pre riadenie tréningového centra a kompetencií, ktoré musia mať pracovníci tréningového centra. Postup identifikácie je všeobecne použiteľný pre rôzne skupiny zamestnancov organizácie, čo je podmienka profesionálneho výkonu práce pracovníkov nielen tréningových centier, ale aj úsekov riadenia ľudských zdrojov;
účastníci workshopu získajú možnosť overenia si vlastných poznatkov, či otázok s realizátormi, ktorí budujú vlastné tréningové centrum v organizácii

Cieľová skupina

workshop je určený pre pracovníkov, koordinátorov/manažérov tréningových centier, osoby so záujmom pracovať ako manažéri ďalšieho vzdelávania, pracovníkom úsekov rozvoja ľudských zdrojov a všetkým osobám so záujmom o ďalšie vzdelávanie dospelých.

Obsahová náplň

Potrebujeme mať vlastné tréningové centrum?

  • Ako zistiť , či potrebujeme vlastné tréningové centrum
  • Identifikácia potrieb organizácie pri budovaní tréningového centra

Riadenie tréningového centra

  • Aké kompetencie potrebuje koordinátor/manažér tréningového centra
  • Aké kompetencie majú mať pracovníci (lektori, kouči) tréningového centra

Ako budovať tréningové centrum

  • Skúsenosti z praxe

Skupinový workshop

  • Akým výzvam čelíme v organizácii

Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúcia

Lektor:
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD. Lektorka má 25 ročné skúsenosti s trénerskou činnosťou. Je certifikovanou lektor-kou a má niekoľko ocenení za svoju prácu. Podieľala sa na medzinárodných projek-toch (spolupráca s British Employement Service). Špecializuj

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)