Progresívny prístup k sledovaniu ukazovateľov OEE ( Overall Equipment Effectiveness )

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Tréning je zameraný na oboznámenie účastníkov o ukazovateli Celková efektívnosť zariadenia CEZ ( OEE ). Vysvetlíme z akých zložiek sa ukazovateľ CEZ ( OEE ) skladá. Oboznámime vás s výpočtom celkovej efektívnosti zariadenia a s faktormi, ktoré na celkovú efektívnosť zariadenia vplývajú. Ukážeme vám jednotlivé techniky zberu dát.

Absolvovaním tohoto tréningu budete poznať:

hlavné členenie strát na výrobnom zariadení
ukazovateľ OEE a zariadenie hlavných strát
ako vypočítať a pracovať s ukazovateľom OEE
čo a ako ovplyvňuje úzke miesto výrobného procesu
a vedieť ako vyčísliť stratu z nevyužitého výrobného zariadenia, resp.prínos zo zvýšenia využitia výrobného zariadenia
spôsob eliminácie problémov (prestojov)na výrobných zariadeniach
a vedieť ako navrhnúť opatrenia na elimináciu strát a následne realizovať zlepšovacie aktivity

Cieľová skupina

Cieľová skupina: stredný manažment

Obsahová náplň

Harmonizácia terminológie pojmov OEE/CEZ
Efektivita zariadení – vysvetlenie pojmu
Pridaná hodnota vs. straty na zariadeniach
6 hlavných strát na výrobnom zariadení
Video, foto ukážky z vybraných druhov strát na zariadeniach
Ukazovateľ CEZ ( OEE )

– výpočet ukazovateľa

– zložky OEE – Dostupnosť, Výkonnosť, Kvalita

– vplyv jednotlivých zložiek na problémy výrobného zariadenia

– praktická ukážka straty nákladov pre spoločnosť ( zvýšenie ukazovateľa )

– definovanie a stanovenie cieľov OEE

– úrovne OEE v spoločnosti (manažérska, prevádzková)

Praktické ukážky vizualizácie výstupov ukazovateľa OEE
Riešenie nápravných opatrení na vzniknutý problém – zlepšovanie, eliminácia prestojov
Zber údajov ( ručný zber, elektronicko-ručný zber, elektronický zber )

Lektor:
Ľubomír Šupák, RNDr.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, areál CEIT ( Stredoeurópsky technologický inštitút), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)