5S pre výrobné spoločnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie zabezpečí základy pre efektívnu implementáciu 5S vo svojej vlastnej spoločnosti / oblasti. Tréning na praktickej ukážke implementácie 5S v prípadovej štúdii poukáže na konkrétne výhody a prínosy metodiky 5S vo výrobnom prostredí. 5S metóda je vhodná nielen pre výrobné oddelenia, metódu je možné použiť aj pre nevýrobné priestory.

Po ukončení tréningu budú účastníci:

 • poznať dôležitosť implementácie konceptu 5S pre svoj podnik,
 • oboznámení s prínosmi jednotlivých pilierov konceptu 5S,
 • ovládať teoretickú a praktickú náplň jednotlivých pilierov,
 • vedieť, aké predpoklady musia byť splnené pred samotným zavedením 5S,
 • poznať postupy a prístupy k implementácii 5S v podniku,
 • mať poznatky o vytvorení štandardov 5S,
 • ovládať predpoklady pre naplnenie základnej charakteristiky konceptu 5S – „5S je nikdy nekončiacim procesom“,
 • mať možnosť vyskúšať si implementáciu 5S na konkrétnom príklade vo výrobnej spoločnosti.

Cieľová skupina

Vyšší a stredný manažment, výrobný personál a podporné útvary

Obsahová náplň

 • Pyramída produktivity
 • Straty a plytvania ovplyvňujúce výrobu
 • Straty a plytvania podľa Toyota
 • Podstata a využitie metodiky 5S
 • Piliere metodiky 5S
 • Význam jednotlivých pilierov
 • Prínosy jednotlivých pilierov
 • Oboznámenie sa účastníkov s pracoviskom, na ktorom bude realizovaná prípadová štúdia
 • Rozdelenie úloh a zodpovednosti v tíme
 • Uplatnenie postupov implementácie účastníkmi na pilotnom pracovisku
 • Prezentovanie návrhov každého tímu
 • Realizácia návrhov na pracovisku
 • Zhodnotenie implementácie daného riešenia účastníkmi
 • Zhodnotenie eliminácie strát a plytvaní a zvýšenia produktivity
 • Prezentovanie výsledkov implementácie konceptu 5S

Lektor:
Ing.Peter Prekop

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Moldavská cesta 2413/49, budova Datacom, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape